Engasjerende «RamBase inspiration day»!

9999_hatteland_signatur_9016_04_08_low_ih

Hatteland-flagg som vaiet i vinden i strålende sol møtte 40 deltagere på Hattelands RamBase inspiration day 26. mai 2016.

Målet for samlingen var å INSPIRERE deltagerne ved å:
– tydeliggjøre kompetansehuset Hatteland og hva vi kan tilby
– vise mulighetsrommet i RamBase som plattform
– sammen løfte blikket med aktuelle tema i våre bransjer

Hatteland sto klare for å ta imot deltagerne på sine stands for å vise hvordan de kan dra fordel av Hattelands utvikler- og konsulentkompetanse. Deltagerne fikk sjekke nærmere ut Hattelands EMP sikre tjenester, AutoStore-roboten og RamBase sine nyheter rundt lagerstyring , produksjon og teknologi.

Hyppige pauser sørget for tid til å snakke sammen; høre om hverandres hverdagsutfordringer og besvare spørsmål. Gjennom vår kjennskap til kundenes bransje, og innsikt i RamBase’s evne til å levere på akkurat kundens behov ble det belyst kundenes og partnerenes økte verdi ved å bruke RamBase.

Fagprogrammet var spekket av bransjenavn med sine spennende tanker og vinklinger om hvordan gripe fatt i muligheter. Temaene for dagens foredrag var; ERP outcomes, How to be ready for Industry 4.0, How to strengthen the industry’s competitiveness, Against all odds, Lean another silver bullet, New “warehouse management module” & plans for the future of RamBase (program: http://hatteland.com/save-date-rambase-inspiration-day/ )

I tillegg inkluderte denne dagen en filmpremiere! Jobben til vår nye RamBase-film er å pirre nysgjerrigheten rundt suksess-plattformen RamBase og øke merkevare-kjennskap i markedet. Målet er å få RamBase inn på alles ønskelister når man vurderer å effektivisere og investere i sin bedrift. Dette er et av virkemidlene vi bruker fremover for å gjøre RamBase kjent.
Sjekk her: https://www.youtube.com/watch?v=3AqhRJ1KW0M
Eller via RamBase nettsider ved å velge “RamBase teaser”: http://rambase.com/

Vi håper på gjentagelse og nok en inspirerende dag for våre kunder og partnere!