End of support på Windows Server 2003

endofsupportVisste du at Microsoft vil stoppe support på Windows Server 2003 /R2 14. juli 2015?
Hvis du har en server med dette operativsystemet, hva betyr dette for deg?

Slutt på support betyr ingen flere patcher eller sikkerhetsoppdateringer, og dette vil ha en dramatisk innvirkning på sikkerheten og stabiliteten i løsningen dere har i dag.

Dersom du ønsker hjelp eller råd med oppgradering så tar du kontakt med oss på

salg@hatteland.com eller ring tlf. 52 76 38 00