Cyber Security Advisor

Cyber Security Advisor

Vi styrker vår sikkerhetsorganisasjon og leter etter en rådgiver og støttespiller i informasjonssikkerhetsspørsmål for våre kunder.

Du vil ha en tett oppfølging og et nært samarbeid med kunden. Du vil avdekke og fremme kundens behov og ønsker, samt selv bidra med forslag til forbedringer, presentere og følge opp disse.

Som kundens rådgiver innen informasjonssikkerhet vil du sørge for at kunden utvikler en god sikkerhetskultur og etablerer et fungerende rammeverk og ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Her vil du bidra med forslag til utvikling av nye og forbedring av eksisterende arbeidsprosesser, policier og prosedyrer.

Du vil i samarbeid med ansatte i vår sikkerhetsorganisasjon, prosjektavdeling og øvrige faggrupper i EMP Secure foreslå og bidra til gjennomføring av prosjekter innen informasjonssikkerhet hos kunden.

Som kundens sikkerhetsrådgiver må du være faglig dyktig. Du må  kunne omsette krav i aktuelle rammeverk og standarder til praktiske prosesser og etablering av sikkerhetsbarrierer, slik at samsvar med gjeldende regelverk for informasjonssikkerhet oppnås.

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver og støttespiller i informasjonssikkerhetsspørsmål for kunden
 • Bidra i prosjekter der både teknisk personell og forretningspersonell deltar, for å sikre at lovkrav og kundens retningslinjer for informasjonssikkerhet følges
 • Planlegge sikkerhetstester og bistå i gjennomføring av disse
 • Oppfølging av informasjonssikkerhetshendelser
 • Bidra til kontinuerlig å forbedre kundens sikkerhetsarkitektur, prosesser, retningslinjer, prosedyrer og løsninger med fokus på informasjonssikkerhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • 3-5 års høyere utdannelse innen informasjonssikkerhet eller IT
 • Erfaring med / god kjennskap til
  • Informasjonssikkerhetsarbeid
  • Identifisere, analysere og behandle av risiko
  • Prosjektarbeid
 • Du tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • Du har kjennskap til standarder, rammeverk og beste praksis relatert til informasjonssikkerhet, som f.eks.: GDPR, ISO 27001, COBIT, PCI DSS, etc.
 • Du har god generell kompetanse innen nettverk og infrastruktur

Vi ønsker i tillegg at du

 • Har har god kompetanse innen informasjonssikkerhet
 • Har god forståelse for gjennomføring av risikoanalyser, teknisk sikkerhetsarkitektur og trusselbildet.
 • Trives med hektiske arbeidshverdager og håndterer flere oppgaver på ulike områder godt.
 • Kommuniserer godt både på norsk og engelsk.
 • Vet at de beste løsningene og resultatene skapes i samarbeid med andre, i samspill internt i avdelingen og på tvers av avdelinger og ikke minst i samarbeid med kunden.

Vi tilbyr

 • En trivelig arbeidsplass med spennende framtidsutsikter
 • Selvstendige, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Du blir en del av et kompetent fagmiljø og en unik organisasjon
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og svært gode forsikringsordninger
Facebook
Twitter
LinkedIn

Arbeidssted: Haugesund

Arbeidstid: Dagtid

Tiltredelse/oppstart: Etter avtale

Stillingsandel og varighet: Heltid, fast

Kontaktpersoner:
Olav Espedal, Security Operation Manager,  mob. 916 71 706
Tonje Lindkjend, HR Manager, mob. 416 22 235

Søknadsfrist: Snarest